La lluita contra la discriminació és cosa de tots. No només incumbeix a les dones. És responsabilitat de tots, homes i dones, posar els mitjans necessaris per a aconseguir la igualtat real entre tots dos. Tampoc és una cosa exclusiu de treballadors i treballadores; cada un de nosaltres, tant en la nostra vida personal com en la professional, hem d’aportar el nostre granet de sorra perquè no sigui necessari celebrar el Març 8 com una jornada exclusivament reivindicativa, sinó com una data en la que recordem que hi va haver un temps en què hi va haver de lluitar per aconseguir la igualtat.

Aquest moment encara no ha arribat. Tristament, en ple segle XXI, encara hi ha diferències entre homes i dones, sobretot en l’àmbit laboral. En el nostre sector no hi ha tanta discriminació o bretxa salarial per sexes com en altres, però sí que s’aprecia en gran manera les dificultats per assolir llocs directius si s’és dona en un món tradicionalment d’homes.

Reincorporar després d’una baixa maternal, sol·licitar una excedència per cura de fills, promocionar a l’empresa tenint família … Són alguns dels handicaps que les dones han de salvar en el que podem denominar “Discriminació indirecta” .

La qüestió no només els afecta a “elles”.

En moltes ocasions, es dóna per fet que són les dones les que han de retallar la seva jornada laboral per tenir cura dels fills, les que han de demanar permís per portar-los a el metge, etc. Cada vegada són més, però encara són minoria, els homes que veuen afectada la seva jornada laboral per aquests temes. La veritat és que la igualtat plena s’aconseguirà quan tant uns com altres s’ocupin de la mateixa manera; sense distingir si són homes o dones. És qüestió de conscienciació .

Sostre de vidre.

Moltes vegades la discriminació està en la pròpia societat. Trencar el ‘sostre de vidre’ depèn de tots. La plantilla, home o dona, hauria de tenir els mateixos drets i oportunitats per arribar a llocs directius, sense importar el seu sexe.

en Quadres GBS (FINE) trenquem aquest sostre de vidre i lluitem contra la desigualtat . Els canvis cal provocar-los. Els ideals es demostren amb fets. Queda un llarg camí per recórrer, Quadres GBS – FINE sempre serà combatiu amb la desigualtat i apostarà per l’equiparació.

Com a element reivindicatiu durant aquesta jornada, posem a la vostra disposició un cambrer perquè ho imprimiu i el col·loqueu sobre les vostres taules amb motiu de l’ Dia Internacional de la Dona.

¡COMPROMESOS AMB TU!