L’escalada dels preus de l’petroli i derivats, gasolina, gas-oil, etc …, no té fi. El preu mitjà d’un litre de carburant, se situa en aquestes dates en 1,35 euros i en vista de la situació actual en els principals països productors de petroli, les previsions és que segueixi pujant.

Actualment la nostra empresa està pagant el km. A 0,25 €, preu que no es revisa des de fa tres anys. El càlcul efectuat per una revista especialitzada de el cost de l’quilòmetre d’un vehicle de gamma mitjana (25.000 euros) rodant uns 20.000 Km./año és aproximadament de 0,35 euros.

Si a el resultat comparatiu d’aquesta equació, afegim els riscos d’accident, multes i / o pèrdua de punts en el carnet de conduir, circumstàncies que no són valorades ni tingudes en compte però si transcendents, el resultat és clarament desfavorable per als companys que posen el seu vehicle a l’servei de l’empresa per raons de treball -reunions, visites a clients, etc …-

És per això que hem proposat a l’empresa que revisi el preu de l’quilòmetre i el situï entre 0,30 i 0,35 euros / km., a l’objecte d’ajustar a la realitat actual i perquè com a mínim, aquests companys no es vegin perjudicats econòmicament.

A la nostra pàgina WEB: www.cuadrosbanca.com

A través de la Intranet: CanalBS / People / Seccions Sindicals / Webs d’Seccions Sindicals / Secció Sindical ConfederaciónCuadros / Banc Sabadell Atlántico

mòbil: 629438954 Ext. Bco. Sabadell: 27921 Fax. 985968121