AJUDA ESCOLAR 2019

BENEFICIS PER A EMPLEATS: AJUDA ESCOALR A FILLS I ESTUDIS EMPLEATS

Us recordem com sol·licitar l’ajuda escolar per a empleats i fills d’empleats

Ajuda escoalr per a fills

– Es pot sol·licitar durant tot l’any:

– Si és la primera vegada que sol·licites l’ajuda escolar i el nen és menor de 3 anys és necessària l’acreditació de l’escolarització (per exemple, inscripció en llar d’infants) adjuntant la documentació en la petició a través del aplicatiu “Ajuda escolar fills d’empleats”.

– Per a nens majors de 3 anys no requerirà acreditació, n’hi haurà prou amb fer la sol·licitud mitjançant: Proteu> People> Gestió RH> Gestions Personals .

– Si ja has sol·licitat l’ajuda anteriorment, es realitzarà la renovació automàtica. L’aplicatiu et mostrarà els fills en edat susceptible de percebre ajuda, indicant si la perceben o no. Únicament cal que comuniquis les altes, baixes i modificacions. En cas que la situació mostrada sigui la correcte, no cal que facis res.

Quanties 2019:

• Per fill / a escolaritzat en el curs 2019/2020: 706,68 €
• Per fill / a amb minusvalidesa acreditada igual o superior a l’33%: 1.412,38 €

Ajuda d’estudis a empleats

– Es pot sol·licitar des de l’1 d’agost a l’31 d’octubre.

– A través d’l’aplicatiu “Ajuda d’estudis a empleats” que trobaràs a Proteu> People> Els meus Gestions> Gestions Personals i adjuntar la documentació acreditativa de la superació dels estudis i de el pagament de la matrícula. Es poden sol·licitar tantes ajudes diferents com estudis hagi cursat l’empleat.

Quanties 2019:

• Per crèdit aprovat mitjançant acte acadèmic en el curs 2018/2019: 23,69 €
• Estudis de batxillerat i mòduls professionals: s’abonarà la despesa justificada i com màxim anual de 916,11 € per curs aprovat i acreditat fins al 31 d’octubre.