Mitjançant oferta pública d’adquisició (OPA) el Banc Sabadell, “la nostra Empresa”, ha comprat el Banc Guipuzcoano.

Això que pot ser una excel·lent operació per als accionistes de Banc Guipuzcoano i de Banc Sabadell, ho serà tant per als nous companys i companyes ?, i encara que el Banc adquirit mantindrà les seves personalitat jurídica ¿mantindrà també tots els seus llocs de treball ?.

Des de la confirmació de la notícia ens hem posats a treballar perquè ningú pugui veure negativament afectat / a per aquesta OPA. L’experiència que tenim en aquest sentit ens fa estar expectants i per això, com a tema prioritari, hem programat visites a les oficines i centres més sensibles que farem efectives al més aviat.

Amb una xarxa de 256 oficines i una plantilla de 1.266 persones, sindicalment parlant els punts calents d’aquesta operació els hem centrat principalment al País Basc i Madrid que a part de concentrar el 58% de la seva xarxa és on radica la totalitat dels seus Serveis Centrals .

Des Confederació de Quadres i Professionals en Banc Sabadell donem la benvinguda aquests nous companys i companyes amb l’esperança que no els siguin significatius els contratemps de l’canvi. Perquè així sigui, estarem al seu costat i no escatimarem esforços en aconseguir-ho.

A la nostra pàgina WEB: www.cuadrosbanca.com

A través de la Intranet: CanalBS / People / Seccions Sindicals / Webs d’Seccions Sindicals / Secció Sindical ConfederaciónCuadros / Banc Sabadell Atlántico

mòbil: 660430227 Telf . 985968283 Fax. 985968121