Febrer 2013

Dins de Les nostres reivindicacions que venim sol·licitant a l’empresa, varem Demanar la inclusió de Tots els companys i companyes de Grup a sistema de compensació flexible BSFlex .

L’empresa ENS ha Comunicat avui su Categoría a l’ampliació dels Criteris per a la Incorporació a AQUEST Col·lectiu, que serà d’aplicación a partir del mes de març d’Enguany.

S’HAN eliminat quasi Tots els Criteris que hi havia Fins ara, deixant-ne Solament 1, Tenir un Mínim de 3.000 € en Conceptes voluntaris.

“Hem aconseguit que s’ampliï el Col·lectiu d’Empleats i empleades de Grup Banc Sabadell a el Col·lectiu de BSFlex”