Les mesures de conciliació han de perseguir afavorir, garantir i promoure la igualtat en les empreses

A més de ser una obligació legal, aquestes mesures resulten beneficioses tant per a l’empresa com per a les treballadores i els treballadors, tinguin o no responsabilitats familiars: milloren l’ambient de treball, augmenten la qualitat de vida, afavoreixen el poder atendre situacions que puguin coincidir amb els horaris laborals, promouen les opcions de promoció femenina, etc.

Les empreses amb més de 250 treballadors han legalment confeccionar i negociar un Pla d’Igualtat, que ha de ser avaluat periòdicament per tal de tenir en compte les necessitats que vagin sorgint. Els costos, amb o sense crisi econòmica, solen ser un factor reticent esgrimit per les empreses. No obstant això, una política laboral que afavoreixi la conciliació i igualtat ha de ser, a més, una forma de compensar les congelacions i retallades que venim suportant.
EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, ‘VOLEM AJUDAR-TE !!

Versió per imprimir Conciliació i Igualtat _cast_