NEGOCIACIÓ DEL XXIV CONVENI DE BANCA

Aquest dimecres 21 d’octubre, QUADRES GRUP BANC SABADELL-FINE ha estat present en una nova sessió de la Comissió Negociadora de l’ XXIV Conveni de Banca, per tractar de presentar propostes acotades de les plataformes, de cara a tornar a intentar arribar a un principi d’acord en els principals temes i generar un document que aglutini les principals demandes de les parts.

Des de la plataforma conjunta de QUADRES GRUP BANC DE SABADELL-FINE , CCOO i UGT es mantenen els seus continguts íntegres, tot i que es presenta un document que resumeix les més destacades sobre la base de la Plataforma presentada en passat mes de juliol:

 • nivell 8 (Mínim) per a tot el personal que obtinga alguna de les certificacions regulatòries (MIFID, LCCI, IDD, etc.)
 • pujada salarial a concretar en funció de l’contingut global de l’Conveni i dels anys de vigència traslladant en els mateixos percentatges que s’incrementi el salari base, a les quanties dels conceptes “Antiguitat en empresa” i “Antiguitat en el grup de tècnics”
 • Canviar l’indicador de sistema de participació en beneficis que a més ha de ser no absorbible, ni compensable.
 • jornada màxima anual de 1600 hores.
 • llicències disfrutables en dies laborables.
 • Actualització dels redactats sobre els permisos de naixements i de cura de menors lactants (RDL 6/2019).
 • Millorar la regulació de la reducció de jornada reduint el mínim a 1 / 16è i que es pugui gaudir fins que els menors compleixin 14 anys.
 • Inclusió en Conveni de la regulació de l’t eletrabajo i la desconnexió digital
 • Millores en els préstecs socials.
 • avaluacions de riscos psicosocials amb participació de la RLT i reconeixement de les plantilles com a usuàries de PVD.
 • Articular la prescripció i la cancel·lació de les faltes i sancions .

Per part de QUADRES GRUP BANC DE SABADELL-FINE , Insistim en la necessitat d’abordar aquests temes com a fonaments principals per propiciar un possible acord , Reiterant una vegada més que el format actual de reunions i de manteniment numantí de posicions, no està tenint l’efecte desitjat de avenços reals , El que ens porta a una situació de cercle viciós.

Des AEB, se sol·licita una major sensibilitat per part de la RLT cap a la gravetat de la situació general i compartir la necessitat de contenir les demandes manifestades, valorant la possibilitat de degradació de el present acord de Conveni.

AEB es compromet a presentar a la RLT, per a la propera reunió, un document base amb els punts fonamentals sobre els quals reorientar la negociació, de cara a intentar acordar un cos de negociació abans de l’31 d’octubre, data límit de el termini de la ultraactivitat i que es neguen a prorrogar, de moment.

Finalment, s’acorda el 26 octubre 2020 com a data per a la propera sessió, on està previst es tracti el contingut i determinin les línies principals de l’esmentat document base.

seguirem informant

Connectats amb tu quan més ens necessites