Al mes de juliol de 2010 i després de més de tres anys de negociació, els representants dels treballadors vam signar amb l’empresa un Pla d’Igualtat efectiu entre dones i homes. Són mesures de conciliació de la vida familiar i personal amb la laboral a què ens dóna dret l’Estatut dels Treballadors i que empara el CCB.

En aquest any i mig de vigència de l’esmentat pacte, hem pogut comprovar que no s’està complint, que la conciliació de la vida laboral amb la familiar i / o personal tan necessària perquè l’empleat / a pugui compaginar la seva feina amb la seva vida personal és una cosa que està lluny de ser una realitat al nostre Grup.

Davant d’aquesta com menys irregular situació, Quadres Grup Banc Sabadell ha pres cartes en l’assumpte i denunciat davant els responsables de l’empresa l’incompliment sistemàtic d’aquest pacte.

Com a resposta a la nostra denúncia, l’empresa ens ha informat que ha tractat aquest tema amb totes les Territorials i la Direcció de Gestió de RRHH de Centres Corporatius perquè el traslladin als seus respectius àmbits i zones d’influència i vetllin perquè es compleixi el pacte.

Tot i que amb aquesta denúncia esperem un substancial canvi d’actitud en els diferents estaments de Grup, estarem molt atents a altres possibles incompliments que es puguin produir.

Us recordem que estem a disposició de totes les companyes i companys per fer que es compleixi el que tant de temps i esforç ens ha costat aconseguir.