Tal com us hem anat informant a les nostres circulars anteriors a l’respecte d’aquest tema, des quadres GBS la nostra voluntat ha estat sempre i des del primer moment la de dialogar amb el Banc per aconseguir la inclusió de l’permís de paternitat, ampliat a 5 setmanes des del passat mes de juliol, al Acord de Conciliació signat al maig de 2016 i que afecta la retribució variable.

Lamentablement, al no haver estat voluntat de l’empresa aquesta inclusió, ens hem vist obligats a continuar amb la demanda contra el banc davant l’Audiència Nacional amb l’objecte de poder aconseguir l’equiparació de l’permís de paternitat a el de maternitat pel que a Valora / Variable es refereix.

El judici davant l’AN està previst per al proper dia 2018.12.12.

Us mantindrem informats

‘COMPROMESOS AMB ELS TEUS DRETS, COMPROMESOS AMB TU!

www.cuadrosgrupobancosabadell.es