Després de llargues jornades de negociació, de foscor, de desencís i per què no dir-ho, també d’esperança, s’ha arribat a pactes amb l’Empresa perquè la incorporació amb totes les conseqüències de l’B. CAM a el Grup B. Sabadell fora, al menys per les / els companys / es d’aquesta Entitat, el menys lesiva possible.

Dit això i en la certesa el coneixement que totes i tots teniu de el contingut d’aquests pactes, d’altra banda aquests pactes que han estat penjats a les seves web per totes i cadascuna de les formacions que conformen el mosaic sindical de el Grup, és l’hora de seguir caminant perquè l’escrit i signat rigorosament es compleixi i per a això gens millor que buscar experimentats companys de viatge que ens aportin coneixement, treball i suport per seguir, en aquest nou i diversificat camp laboral que se’ns presenta, desenvolupant la nostra tasca sindical de la millor i més eficaç manera possible.

Sota aquesta premissa, hem mantingut converses amb aquelles formacions sindicals que provinents de el Banc CAM tinguessin amb nosaltres sintonies de procediment i actuació, hem trobat en els actuals delegats de la secció sindical de l’sindicat CSICA una possibilitat real d’enteniment.

El desenvolupament d’aquest compromís s’ha gestat en la fixació d’objectius comuns, amb tècniques comunes d’actuació i sempre per la defensa de les / us empleades / us de el grup.

Estem convençuts que aquesta unió redundarà en un millor i més eficaç servei a totes i cadascuna / o de les / us companys / es que conformen la nova nòmina de el Grup Banc Sabadell.