Ahir a la tarda va Tenir lloc a l’edifici corporatiu de Sant Cugat, una reunió amb el director general d’Actius i Desenvolupament Corporatiu, el Sotsdirector General de RRHH i el director de RRLL.

El tema monogràfic de la reunió, és informar la representació sindical de la creació d’1 nova empresa participada a el 100% paper Banc, que és s’anomenarà BSOS i tindrà com a Objectiu la CONTRACTACIÓ externa en serveis col·laterals a l’banc, és a dir, activitats no bancaries segons el banc, i immobiliaris. AQUESTA necessitat veu donada per l’importantíssim va incrementar de la cartera d’immobles, arran de la crisi que estem patint Tots (uns més que altres), no vaig sentir AQUESTA ‘una activitat central de l’Negoci Malgrat ser en aquests moments un problema vital i el grandíssim volum de gestions a realitzar, com per Exemple, reclamació d’impagats, inscripcions a els respectius Registres de la Propietat, minutes, Pagament d’Impostos, etc. i también pel Fet que previsiblement (AIXÒ esperem Tots), AQUESTA necessitat hauria d’anar decreixent amb el temps i la recuperació econòmica.

Amb AQUESTA mesura el Banc pretèn abaratir a els costos i unificar la gestió dels MATEIXOS.

En el qual pogues afectar ALS Empleats de BS, ENS van manifestar que no és nodrirà ni d’Empleats de BS, ni de Solvia, tindrà a l’Voltant d’uns 150 Empleats con los Convenis Col·lectius que a els siguin l aplicable (serveis, oficines i despatxos, etc), però mai de banca a ell no haver-hi cap afectat amb AQUEST conveni. Fisicament hi haura Dues Seus 1 a Alacant (Aigua Amarga) i Una altra ALS Voltants de l’CBS a Sant Cugat.

SEGONS ENS VAN COMENTAR AQUESTA MESURA NO AFECTA l’OCUPACIÓ DE BANC SABADELL.

Aprofitant la reunió, nosaltres, Davant la presencia de pesos pesats de l’Alta Direcció de l’Banc, varem preguntar per quelcom que ENS preocupa Tots en aquests moments i és saber com seria el nou model de prejubilacions a la nostra empresa. La Resposta no va poder ser més clara i contundent.

SEGONS EL BANC, NO HI haura MÉS prejubilacions .