Nova Retribució Variable per a Especialistes.

El banc ha informat del nou model de retribució variable per a gestors especialistes.

A qui afecta:

 • Als directors d’assegurances de particulars i als gestors comercials d’hipoteques des d’aquest segon trimestre.
 • En els següents trimestres se’ls aplicarà als gestors d’inversió i als que fan aquestes funcions especialistes en remot (gestió activa).
 • Ens asseguren que aquest any no està previst ampliar aquest model a cap altre col·lectiu.

Com funciona:

 • Està basat en un rànquing dividit en decils on classificaran els gestors segons els resultats.
 • Cada decil tindrà assignat l’import de variable que li correspon.
 • Tots els gestors cobraran independentment del decil on estiguin situats. A l’últim l’import serà pràcticament una desena part.

A destacar:

 • Les oportunitats de negocis són molt diferents en funció de l’oficina/territori, la qual cosa tindrà un pes significatiu en les classificacions.
 • Suposa un perjudici per als companys i les companyes que estiguin en situació de reducció de jornada, o hagin passat per una situació d’IT.

Volem saber:

 • Com afectarà la posició en els decils per a les valoracions personals ja que entenem que en aquest model és determinant la ubicació i l’entorn, diferències que a l’anterior model es corregeixen amb l’assignació de diferents objectius.

Servicing es traspassa a BSOS.

També ens han informat del traspàs de funcions de back office a BSOS, funcions que actualment desenvolupaven les persones assignades a Servicing.

 • Amb les funcions també tenen la intenció de traspassar els companys i les companyes que les realitzen, per la qual cosa ja s’estan habilitant centres de treball en aquelles places on es concentra el personal, amb la intenció d’evitar llargs desplaçaments.
 • El temps de teletreball permès serà de fins a un 30% de la jornada.
 • Ens asseguren la voluntarietat d’aquests canvis i el compromís de poder revisar els contractes i les clàusules de manteniment de condicions actuals, així com la garantia de retorn a Banc Sabadell (en cas de venda de la participació a BSOS).

Per al col·lectiu d’ACO (Atenció Centralitzada d’Oficines), que abans també era part de Servicing i ara romandrà a Banc Sabadell, s’està estudiant dotar la funció de més versatilitat combinant-la amb operatives a les oficines, encara que de moment no està definit com seran.