XXIV CONVENI DE BANCA

Reprenem la negociació el Conveni de Banca en aquest acabat d’estrenar any amb una nova trobada, en format telemàtic, en el qual la representació sindical hem deixat constància, un cop més, de l’esforç que estem fent per intentar tancar un conveni que protegeixi les plantilles de el sector.

la plataforma CuadrosGBS-FINE -CCOO-UGT, ens hem ratificat en la nostra última proposta en matèria econòmica, matisant alguns aspectes en les nostres pretensions en altres àmbits:

  • Permís per a l’acompanyament en l’assistència sanitària : Sol·licitem elevar l’edat actual fins als 16 anys.
  • Reserva de lloc després excedències : Insistim en la necessitat de garantir que la reincorporació ha de realitzar respectant els límits de mobilitat de l’Conveni (25 km).
  • Assegurança de vida : Acceptem mantenir l’import dels 10.000 € sempre que es pugui incorporar com a beneficiari a qualsevol altra persona designada expressament pel titular, sempre que es tracti d’convivent o familiar de primer grau.
  • Préstecs per a adquisició d’habitatge : Acceptem l’import de 150.000 € eliminant la dotació mínima destinada a aquesta finalitat.
  • Règim disciplinari : Insistim a incorporar l’audiència prèvia a les persones i a l’sindicat que les representa.
  • faltes : Acceptem incorporar com a falta les repetides i injustificades d’assistència o puntualitat a la feina, sempre que s’accepti la nostra proposta de cancel·lació de faltes, les lleus als 2 anys, greus als 4 anys i molt greus als 8 anys

Per part de la AEB els avenços segueixen sent molt tímids :

  • La patronal està disposada a incorporar a el Conveni de Banca al teletreball inferior a l’30% de la jornada tot i no estar inclòs en el Reial Decret 28/2020.
  • accepta el observatori sectorial per tractar aquells temes que per la seva dificultat o desenvolupament posterior, no puguin incorporar-se ara a el cos de l’Conveni.

Des de la plataforma hem fet un gran esforç en matèria econòmica per arribar a un acord que, però, no hem vist correspost encara. la AEB segueix insistint en què els increments per antiguitat són part de la pujada salarial i no una compensació a l’experiència i professionalitat de el sector, que és com el percebem les plantilles.

La propera reunió s’ha fixat per al divendres Gener 15 .

Seguirem informant.