AJUSTOS VALORA / VEP 2018
¿UNA ALTRA VEGADA CANVIEN LES REGLES DE JOC A MEITAT DE PARTIT?

Com és habitual últimament, l’empresa ha decidit canviar de nou les regles a meitat de partit . I ¿com ?, doncs “reservant” un 5% de l’variable trimestral o semestral meritat, segons sigui Valora o Vep, “lligat” als resultats de Grup.

Ha de ser que no hi ha prou pressió per aconseguir els pressupostos desorbitats , Amb unes plantilles en oficines infradimensionades de manera crònica en el temps, i per aquesta raó ara se’ls ha ocorregut tornar a penalitzar als de sempre amb el 5% de la retribució variable .

O sigui que, es reté un 5% l’abonament de l’Valora o la Vep, Segons escaigui, d’un compliment aconseguit a força de no poc esforç per part de cada un dels gestors i empleats mereixedors d’això, i en funció de l’% aconseguit de l’benefici previst de el grup, s’abonarà en part, o no, segons un escalat.

des quadres GBS considerem que no és en absolut just ni proporcionat que es castigui als empleats amb semblants mesures, quan no són els responsables directes de la situació en la qual el banc s’està veient embolicada, i siguin reiteradament els de sempre els que paguen els ‘plats trencats’.

proposem des d’aquí que l’empresa es replantegi aquest ajust proposat, i es prevegi just el contrari: una mesura incentivadora i positiva si s’aconsegueixen els beneficis previstos en el Grup i no a l’inrevés.

¡COMPROMESOS AMB TU, SEMPRE!

www.cuadrosgrupobancosabadell.es