ACORD TIPUS D’INTERÈS MINIM IMMOBILIARI I DESCOMPTE EN ASSEGURANCES DE VIDA VINCULAT 18022013