CONVENI COL·LECTIU BANCA. L’AEB EMPENY A LES PLANTILLES A REIVINDICAR ELS SEUS DRETS AL CARRER

Després de fer una mínima modificació de la seva proposta de partida aquesta encara no compensa el poder adquisitiu perdut.

Avui s’ha celebrat una nova reunió de la Taula Negociadora del Conveni de Banca després dels extraordinaris beneficis que les entitats han començat a publicar, que ens feien esperar un moviment contundent per part de l’AEB. Tanmateix,  la proposta plantejada segueix molt allunyada de la realitat econòmica, social i dels aclaparadors esforços que han realitzat les plantilles en tants anys de crisis i reestructuració del sector, el que ens empeny a començar una escalada de mobilitzacions sense precedents.

No és just que la patronal pretengui consolidar la pèrdua de poder adquisitiu de les nostres plantilles i perpetuar la bretxa econòmica. L’AEB ha d’assumir un paper responsable en aquest canvi de realitat econòmica. La situació de les persones treballadores es complica de manera alarmant en un escenari econòmic com l’actual, el que està produint un seriós deteriorament del clima laboral que denunciem de manera contínua des de QUADRES FINE. El sector més beneficiat per l’increment dels preus ha de ser referent en la construcció d’un entorn laboral més just i equitatiu.

No ajuda que la patronal insisteixi a aplicar als increments la clàusula de compensació i absorció, que deixaria un altra vegada a un alt percentatge d’empleats sense beneficiar-se de la pujada acordada, com ve passant amb els últims increments aplicats.


PER A FINE AQUEST ÉS EL CONVENI DE LA RECUPERACIÓ SALARIAL.
Si la patronal no mou la seva postura, defensarem els nostres drets en una primera manifestació que realitzarem aquest dijous 8 de febrer a Madrid, a la que seguirà la convocatòria d’una aturada parcial de 2 hores el dilluns 26 de febrer i d’una vaga de 24 hores el divendres 22 de març.

Pròxima reunió, 29 de febrer. Confiem en el fet que les entitats es prenguin seriosament als empleats del sector i acceptin que la proposta sindical és la compensació justa i conseqüent que reclamem les plantilles.

+ SALARI – INTERÈS PRÉSTECS + CLIMA LABORAL

MANIFESTACIÓ 8/2/2024 MADRID