DEFINIM EL NOU ACORD DE BENEFICIS SOCIALS

Avui divendres, 24 de novembre s’ha firmat l’acord de beneficis socials pel 85% de la representació dels treballadors, el qual modifica el que recullen acords anteriors en els següents punts:

Gràcies a la nostra insistència, el banc també s’ha compromès a negociar amb Zurich les primes i descomptes per a les assegurances d’empleats que estan clarament molt per sobre del mercat.

Per suposat, des de Quadres Fine hem recavat el compromís de reprendre la negociació de l’acord de beneficis socials vigent per la millora d’altres temes que ens preocupen com l’ajuda alimentària, les assegurances de salut per a empleats, les aportacions al pla de pensions, entre d’altres.