DES DE L’1 D’ABRIL NO SERÀ NECESARI PRESENTAR LA BAIXA MÈDICA A L’EMPRESA

Com funciona?

L’1 d’abril entra en vigor el Reial Decret que serà d’aplicació a tots els processos de baixes mèdiques que en aquell moment es trobin en curs i no hagin superat els 365 dies de duració.

A partir d’ara la Seguretat Social proporcionarà de forma telemàtica aquesta informació a l’empresa, i per això ja no s’haurà de presentar una còpia de la baixa laboral, tan sols haurem de continuar comunicant, com fins ara, la situació d’IT al mànager que correspongui.

La comunicació entre l’entitat emissora (el metge o la mútua) i l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS) serà de forma telemàtica.

El metge de capçalera o la mútua corresponent enviarà telemàticament a l’INSS les butlletes de baixa i aquest organisme els reenviarà a les empreses en un procés que no hauria d’excedir més d’una setmana.

Es regulen els terminis màxims que tenen els metges a l’hora de revisar les baixes.

Podran revisar les incapacitats abans dels períodes màxims, podent avançar el final de la baixa mèdica si així ho estimen oportú.

Si aquesta revisió es fes abans, el metge haurà de prorrogar la baixa sempre que el treballador continuï incapacitat.