D’especialistes a Directors

Des de Quadres Fine fa molt de temps que venim demanant al banc que adeqüi les funcions dels especialistes.

Que no hi hagi discriminació entre uns i altres, com és el cas dels especialistes d’hipoteques que, tot i ser una funció en la qual el banc va posar molta obstinació, al final han acabat sent la ventafocs de les especialitzacions.

 

Des de Quadres Fine vam sol·licitar:

  • Que s’equiparin les retribucions variables dels Gestors i Gestores d’Hipoteques a la resta d’especialistes.
  • Que el sistema de seguiment sigui clar i transparent, que els empleats i empleades no hagin de perseguir cada trimestre les correccions de les rendibilitats negatives produïdes per accions alienes a la seva feina.
  • Que les enquestes a clients reflecteixin la realitat de la seva funció, que no es penalitzi pel fet que un client no hagi contractat la hipoteca pels elevats tipus d’interès, per exemple.
  • Que no es penalitzi per simulacions fetes a un mateix client.

 

I sembla que PER FI, SE’NS HA ESCOLTAT i han reconegut que el tracte a aquests companys i companyes no era just.

Però des de Quadres Fine NO ENS QUEDAREM AQUÍ.

  • Continuarem insistint en el fet que hem de tenir un sistema de retribució variable transparent i assumible per a totes les funcions.
  • Però també i no menys important, EXIGIM un pla de carreres objectiu i transparent, on les millores en les funcions i retribucions no siguin estrictament per meritocràcia, ja que tots sabem que aquest sistema de promoció s’acaba convertint en promocions a dit.