ENQUESTA DE PSICOSOCIALS 2023. EL QUE ET PREOCUPA.

Resultats alarmants.

Dels 9 ítems que s’analitzen en aquest enquesta, els resultats mostren risc en un alt percentatge d’empleats sobre tot en aquests tres:

  • Càrrega de treball: El 83,2 %.
  • Participació / Supervisió: El 89,7 %.
  • Desenvolupament del Rol: El 61,1 %.

 

La inspecció de treball exigeix mesures.

Obligat per la Inspecció de Treball, el banc ha iniciat una sèrie de reunions amb els sindicats perquè li plantegem les nostres mesures.

 

Què demana Quadres Fine?

  • Contractació de nou personal.
  • Inversió adequada en tecnologia: millorar processos i creació de nous.
  • Establir una estructura administrativa mínima a les oficines.
  • Crear una nova funció a l’oficina: “suport a GCS”.
  • Millorar els circuits entre unitats i oficines.
  • Millorar la transversalitat entre departaments.
  • Creació d’equips de suplències.

 

VOLEM SER LA TEVA VEU.

Fes-nos arribar totes les teves propostes per millorar la càrrega de treball i les traslladarem a la direcció.

És el teu moment per ser escoltat!

Pots dirigir els teus correus a:

info@cuadrosgrupobancosabadell.es