GAD al revés

setembre 2014

Una percepció força estesa entre les plantilles, accentuada després dels terratrèmols laborals viscuts i suportats a cada empresa, és que en els últims anys els sindicats s’han limitat a “aixecar acta” dels problemes existents.

Respectant, lògicament, totes les impressions, des Quadres Grup Banc Sabadell creiem que aquesta valoració és injusta. En realitat, les condicions econòmiques i socials, al menys fins les retallades imposades per “reial decret” (mai millor dit), es sustentaven sobre els resultats de la negociació dels convenis col·lectius i, en alguns casos, dels pactes a nivell de empresa.

Els elements concurrents (legislació social regressiva, alta destrucció d’ocupació, ús inadequat de les facultats dels alts directius, etc.) han provocat que les coses no hagin anat tan bé com seria desitjable. Atès que ens estem jugant el futur professional, la salut psicosocial i l’estabilitat econòmica, tenim perfecte dret a plantejar i reclamar que la valoració professional de la plantilla sigui un camí de doble direcció, en la qual els treballadors també puguem avaluar el nivell de competència i idoneïtat dels càrrecs jeràrquics superiors, plantejant, arribat el cas, el seu cessament o substitució.

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE !!!

Versió per imprimir GAD invers-castellà