SI SOM EL MILLOR ACTIU DE LA COMPANYIA … CUÍDENNOS, PER FAVOR!

des CGBS no compartim els arguments de l’entitat per dur a terme el degoteig d’acomiadaments que s’està produint en les zones de Llevant i Andalusia, principalment.

No entenem com un banc, amb els beneficis que declara anualment, i amb l’extensa xarxa d’oficines amb què compta, fets que permetrien recol·locar els companys afectats, prefereixi, però, prescindir directament de personal vàlid i qualificat.

en CGBS considerem que les raons esgrimides per l’entitat, tant de producció com d’organització, són difícilment demostrables i comprensibles, i més, tenint en compte que els resultats de Banc Sabadell són positius.

des CGBS demanem a la direcció de l’entitat que anul·li les mesures adoptades i cessament amb l’lesiva política laboral que està duent a terme; una política que està afectant en gran manera als empleats de Banc Sabadell i les seves famílies.

Pels motius exposats, CGBS ens oposem als acomiadaments selectius plantejats, així com als trasllats forçosos i les jornades maratonianes. En canvi, demanem a l’empresa que reuneixi a la representació sindical per buscar solucions dialogades i negociades.

NOTA: Us adjuntem en aquest link , Un informe molt interessant, elaborat per FINE, federació sindical de la qual CGBS formem part, i que fa referència a la situació de l’ocupació en el nostre sector.

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE!