MILLORES EN ELS BENEFICIS SOCIALS

NOVETAT EN HIPOTEQUES!

El passat divendres ens vam tornar a reunir amb l’empresa per tal d’arribar a negociar millores en el nostre acord de beneficis socials i especialment aquelles que alleugerin la situació dels préstecs d’habitatge de la plantilla després de les pujades dels tipus d’interès.

 

Les novetats.

En aquesta reunió  el banc ens ha comunicat que millora l’oferta de novació actual en 0,15 punts, quedant els tipus fixos al 2,25 per a préstecs de primera residència i el 2,50 per a segona residència. Això sortirà publicat al FlashIN. Aquests preus són per a la finestra actual de novació que afecta la cartera viva d’hipoteques d’empleats en actiu.

Per altra banda, com a millora a l’acord de beneficis socials que actualment estem negociant,reconeixen demanda de Quadres Fine de reversió de fix a variable o a la inversa encara que tan sols un cop durant la vida de la hipoteca. Aquesta possibilitat s’iniciarà a partir de gener 2024.

 

Les demandes de Quadres Fine:

  • Incrementar el nombre de possibilitats de reversió de tipus d’interès.
  • Aconseguir millors preus i descomptes en els preus de les assegurances.
  • Implementar un preu de quilometratge acord a la realitat.
  • Obrir a tota la plantilla diferents formats de cobrament de les dietes.

I per descomptat, el compromís de reprendre la negociació de l’acord de beneficis socials vigent per la millora de tots els apartats sí que serien clau en la millora del clima dels nostres companys i companyes.