El Sindicat Quadres Grup Banc Sabadell, sent coneixedor dels problemes que a l’els i companyes i companys se’ns presenten en el dia a dia, tractem de donar-li una solució dialogant amb qui correspongui.

Estem en el període estival, la majoria dels nostres companys gaudeixen de les seves merescudes vacances, per aquest motiu vam patir una major sobrecàrrega de treball i com no, d’objectius que cal complir com si el mes d’agost o setembre no existissin. Tot això acumulat a l’estrès que portem suportant durant mesos, ens està passant factura en la nostra vida Familiar i Professional, arribant a ocasionar perjudicis per a la nostra salut.

Els empleats es troben amb una càrrega de treball incrementada, una autonomia disminuïda i, en conseqüència, una reducció dels moments de recuperació de cara a les exigències mentals i físiques de la feina, tot això constitueix una potencial font d’estrès, esgotament i d’altres amenaces per a la salut mental i física, a més crea una manca de confiança, desil·lusió i disminució de compromisos cap a l’empresa, impedint que es trobi amb el nivell de benestar necessari per seguir sent productiu“.

El Conveni de Banca estableix l’horari de la jornada laboral, hem de cenyir-nos a aquest. Tots som professionals i portem molt de temps treballant en el sector, hem demostrat saber fer bé la nostra feina; hi ha una dita popular que diu “primer compleix, després exigeix”, hem demostrat sobradament que complim, exigim els nostres drets per poder Conciliar la vida laboral amb la familiar .

  • · No hi ha obligació de tenir la reunió els dilluns a les 17,00 h, es pot fer durant la jornada laboral o un cop acabada està, evitant els retorns inútils i pèrdua de temps als companys.
  • · Les “Invitacions” a vídeo conferències, s’han de fer dins la jornada laboral amb professionalitat, responsabilitat i flexibilitat . En qualsevol cas sempre conciliant la vida familiar i laboral.
  • · Gaudim de les nostres famílies sent conscients que al matí següent arribarem al nostre treball amb una predisposició més positiva i sense l’esgotament mental a què estem subjectes quan es perllonga la jornada laboral indegudament.

Instem el Banc per a què es respecti l’horari establert pel conveni de Banca, donant les instruccions oportunes perquè es compleixi el mateix. Sabem que hem de complir els nostres objectius, amb confiança, il·lusió i compromís, tenint la seguretat que som Professionals i conscients de la situació econòmica que travessem.

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE

Correu electrònic: SindicatoCuadros@sabadellatlantico.com