NOTÍCIA D’ÚLTIMA HORA SOBRE LA TRANSFORMACIÓ DEL PLA DE PENSIONS AI A1

Quadres Grup Banc Sabadell acaba d’aconseguir, EN LÍNIA AMB EL SOL·LICITAT DES DEL PRIMER MOMENT, que tots els participis de el Pla de Pensions A i A1, que desitgin passar a l’Col·lectiu G ho puguin fer VOLUNTÀRIAMENT amb data 30 de juny de 2015 el valor de mercat d’aquest dia.


Quadres Grup Banc Sabadell acaba d’aconseguir, EN LÍNIA AMB EL SOL·LICITAT DES DEL PRIMER MOMENT, que Tots els partícips del Pla de Pensions A i A1, que desitgin passar a l’Col·lectiu G ho puguin Fer voluntariament amb data 30 de juny de 2015 a el valor de mercat de este dia.