A la nostra demanda sol·licitem, com no pot ser d’altra manera, que s’equipari el permís de paternitat a el de maternitat en l’ajust dels objectius pel temps efectivament treballat.

Aquesta negativa per part de l’empresa genera una discriminació directa per aquells pares que decideixen exercir el seu dret de tenir un temps addicional per a gaudir de la seva fill / a, però també suposa una discriminació indirecta per a les mares.

El banc manifesta que actualment ja aplica literalment les condicions que es van conciliar davant l’AN en l’acord signat el 10 de maig de 2016 en el qual no s’esmentaven específicament els casos de baixa per paternitat, que en aquell moment era de dues setmanes. Així mateix, l’empresa considera també que, tot i que el permís de paternitat s’hagi augmentat a cinc setmanes, no cal modificar la pràctica empresarial ja que, com ha insistit, és només un dret.

el que no deixa de sorprendre’ns és la insistència que té el Banc en judicialitzar nostres drets, el que demostra que l’empresa no està a l’altura dels premis que rep en matèria d’igualtat.

des quadres GBS creiem necessàries reivindicacions com aquesta perquè puguem exercir els nostres drets, sense que això suposi cap minva en les nostres condicions laborals.

El fiscal ha estimat la demanda pel que quedem a l’espera de la resolució de l’Audiència Nacional.

Us mantindrem informats,

‘COMPROMESOS AMB ELS TEUS DRETS, COMPROMESOS AMB TU!