PER UNA REVISIÓ SALARIAL JUSTA

PERQUÈ ÉS DE JUSTÍCIA. NECESSITEM LA TEVA SIGNATURA

Com sabeu hem iniciat una  recollida de signatures a la plataforma Change.org per reclamar a les patronals AEB i CECA una  revisió salarial per a les plantilles del sector financer , amb la qual recuperar el poder adquisitiu com a conseqüència de la pujada de l’IPC.

Quadres FINE considerem que és de justícia que les empreses revisin els salaris de les seves plantilles per adaptar-se a les noves circumstàncies. Recolza la negociació amb la teva signatura al següent enllaç.

Tenint en compte els beneficis del sector el 2021 i els ingressos extraordinaris que aconseguiran les entitats  a causa de la pujada de l’Euribor, i amb què no es comptava en el moment de la signatura del conveni,  és just que, igual que els dits beneficis s’han repercutit en la remuneració dels consells d’administració i dels accionistes, ara també es compensen les persones treballadores .

Igual que quan ens exigeixen i pressionen cada dia, i complim. Igual que quan ens van demanar un esforç encara més gran durant la pandèmia, i aquí vam estar i estem. Igual que quan ens van demanar un esforç per seguir atenent els clients a les diverses integracions d’entitats, i que malgrat les dificultats seguim atenent.

Ara és el moment que les empreses siguin responsables i compleixin amb els treballadors i treballadores del sector financer. Perquè no pot ser que sempre siguem els mateixos els que complim perquè els beneficis se’ls emportin altres.

Al setembre ens tornarem a reunir amb les patronals del sector, i no deixarem de lluitar per aconseguir recuperar el poder adquisitiu perdut, perquè és de justícia.

Per fer més força i aconseguir aquest objectiu,  necessitem la teva signatura!