PERMÍS PATERNITAT

ARA MÉS QUE MAI

El Govern acaba d’anunciar que el permís de paternitat s’amplia a 8 setmanes en aquest any (a partir de l’1 d’abril) i que el 2021 s’aconseguissin les 16 setmanes igualant a la maternitat.

NO ENTENEM perquè Banc Sabadell, segueix obstinat en rebutjar la igualtat entre homes i dones, recorrent una sentència de l’Audiència Nacional que ratifica el reconeixement igualitari de la paternitat i que Quadres GBS va guanyar en els tribunals segons sentència de l’2018.12.18 (veure enllaç ) Segons el qual, el salari variable que reben els companys que s’acullen a el permís de paternitat s’ha d’ajustar a el temps efectivament treballat, tal com ja es va conciliar a l’AN per a la maternitat el dia 2016.05.10 (Veure enllaç)

I encara s’entén menys quan precisament el Banc va guanyar un Premi en 2018 en referència a les seves polítiques d’Igualtat, tal com se’ns va comunicar a tots els empleats el passat 7 de març: “…Banc Sabadell és una empresa diversa, amb polítiques i pràctiques que afavoreixen la igualtat d’oportunitats independentment de l’gènere. Fruit de la tasca que el Banc ha dut a terme en els darrers anys, el 2018 va rebre per part de Ministeri de la Presidència, Relació amb les Corts i Igualtat el Distintiu d’Igualtat a l’Empresa, que reconeix a les empreses i altres entitats que destaquen en el desenvolupament de polítiques d’Igualtat entre dones i homes en l’àmbit laboral“.

des quadres GBS seguim reclamant a Banc que s’apliquin les mesures d’igualtat i conciliació sense haver de passar pels jutjats.

NO HO ENTENEM!

‘COMPROMESOS AMB ELS TEUS DRETS, COMPROMESOS AMB TU!

www.cuadrosgrupobancosabadell.es