El 16 de febrer, es va signar el Pla d’Igualtat i el nou protocol per la prevenció de l’assetjament laboral, sexual i la discriminació per raó de sexe al Banc Sabadell.

QuadresGBS ens hem adherit a l’acord, el primer que s’ha signat al sector incloent aquestes modificacions, després d’unes llargues negociacions per renovar el nostre Pla d’Igualtat i adaptar-lo a les noves exigències legals, millorant el que ja teníem.

 

AQUESTS SÓN ELS PRINCIPALS PUNTS QUE HEM ACONSEGUIT:

 • Establiment d’una auditoria retributiva, que permetrà que s’escurci l’escletxa salarial que patim les dones, amb la intenció de que en un futur deixi d’existir.
 • Designació d’una persona responsable en temes d’igualtat amb formació específica que gestioni el pla i l’implementi.
 • Creació d’un portal a la intranet accessible a tota la plantilla dedicat a la igualtat/diversitat.
 • Realitzar un seguiment anual de les promocions segregades per sexe, i revisar el procediment de promoció per incorporar els valors de la igualtat.
 • Identificar el talent femení pre-directiu a les àrees més masculinitzades, promovent el desenvolupament de les dones.
 • Es potencia la representativitat a nivell competencial, incrementant la presència de dones en llocs directius i establint percentatges concrets.
 • Es millora el complement retributiu per les companyes durant el període d’IT per risc durant l’embaràs, permís per cura del lactant i en els permisos per maternitat i paternitat.
 • Es millora la conciliació evitant tasques fora de la fornada laboral ordinària i es millora la flexibilitat horària per cobrir les necessitats dels que tinguin fills o filles al seu càrrec fins als 14 anys.
 • Es reconeix a les parelles de fet degudament acreditades tenint la mateixa consideració que un matrimoni legalment formalitzat.
 • S’amplia el permís no retribuït per l’acompanyament a l’assistència sanitària de fills i filles menors de 16 anys.
 • S’estableix la comissió de seguiment i avaluació del Pla d’Igualtat, el que ens permetrà vetllar per la consecució dels objectius i tractar les desviacions.

 

EL NOSTRE TREBALL NO FINALITZA AQUÍ.

A QuadresGBS som conscients de que el camí que ens queda per recórrer per arribar a la igualtat retributiva encara és llarg, sobretot quan és tan visible que els llocs millors remunerats encara estan ocupats majoritàriament per homes. Hem de trencar la dinàmica actual en la feminització dels llocs inferiors i la masculinització dels nivells superiors.

Tot i així estem convençuts de que amb acords com el que hem signat, tots expressem la nostra voluntat i actitud de canvi, adoptant les mesures que siguin necessàries per arribar a l’objectiu de la total igualtat.

Ara toca vetllar per aquestes millores, que realment s’apliquin els acords en matèria de salaris, promoció, conciliació, etc.

 

No ens conformem amb menys!