Avui, dijous 2020.11.12, hem mantingut la quarta reunió de l’acord de negociació de prejubilacions, jubilacions anticipades i baixes incentivades.

des quadres GBS recordem les propostes que ja vam exposar a l’empresa, les considerem justes i ajustades . Les reiterem perquè creiem sincerament que la nova proposta de banc és insuficient. Pensem que es poden incrementar més i estar en línia amb les ofertes superiors plantejades per altres empreses de el sector.

Aquestes són les nostres peticions:

  • Increment de l’percentatge per a les prejubilacions fins a un 80% de l’SAA.

El banc ens proposa un 72% de l’SAA

  • Ampliar la data dels 63 anys per al pagament de l’CESS a la primera data de jubilació, o, si no establir mesures compensatòries, especialment per a aquelles franges d’edat amb més incertesa.

El banc proposa un CESS amb actualització de l’1% anual

  • Augmentar el límit màxim acostant-lo als 300.000 €

El banc proposa actualment 270.000 .- €

  • Prima addicional vinculada a l’antiguitat per les baixes incentivades, i no vinculada a el límit.

El banc nega està possibilitat i manté la seva proposta de 35 dies per any d’antiguitat augmentant el límit a 18 mensualitats

  • Manteniment dels beneficis socials i aportacions a el pla de pensions el 31-12-21.

El banc accepta la proposta de Quadres GBS

  • Fer extensiu l’acord resultant a les empreses de el grup.

El banc també accepta la nostra proposta

  • Demanem que el criteri d’adhesió no estigui vinculat a l’ordre de sol·licitud, sinó a un criteri més objectiu, com l’edat o l’edat més antiguitat.

El banc accepta que l’edat sigui el criteri prioritari per atendre sol·licituds, en cas que aquestes siguin superiors a el límit de província.

  • Sol·licitem que el criteri de rebuig d’una sol·licitud no estigui supeditat a raons arbitràries, insistim en la mobilitat funcional per facilitar que es puguin anar els que així ho desitgin, sense importar el col·lectiu a què pertanyen.

El banc valorarà la proposta, tot i que avisen que prioritzaran les necessitats de l’servei.

Com a novetat als que compleixin 63 anys o 65 anys durant el primer trimestre del al 2021 el banc els oferirà la possibilitat d’acollir-se a l’opció monetària que més els beneficiï.

A finals de desembre finalitzarà el període per a l’acord que, recordem, és totalment VOLUNTARI i el 15 de gener es comunicarà als afectats la data de sortida, que serà dins del primer trimestre del 2021.

La data de referència per al càlcul de l’edat serà 2020.12.31, i el SAA serà el que tinguem a la fitxa salarial el dia en què es signés l’acord.

No vam plantejar la viabilitat jurídica d’aquest acord ja que considerem que l’empresa haurà de informar-nos de com deixarà cobert aquest concepte per no incomplir cap llei.

seguirem informant

Connectats amb tu quan més ens necessites