RESUM REUNIÓ DE 27 DE MAIG. COMISSIÓ DE SEGUIMENT PROTOCOL DE desescalada

desescalada: a partir de la setmana que ve, i sempre prioritzant la protecció a el personal més vulnerable i la conciliació, està previst anar incorporant gradualment més empleats i empleades , Afegint més funcions comercials en funció de l’oficina. Seran les territorials les que gestionaran aquesta incorporació en funció del seu territori i de la fase en què es trobin.

S’aniran eliminant els torns en oficines excepte les considerades crítiques.

Aforament oficines: Es preveu que es pugui atendre com a màxim 1 client per empleat, podent-se superar si algun client de manera excepcional necessita l’acompanyament d’una altra persona.

Ús de màscares : Serà obligatori l’ús de les màscares a l’interior de les oficines tant per a empleats com per a clients . El banc continuarà enviant mascaretes per a la protecció dels empleats i empleades, i enviarà algunes d’un sol ús per si fos necessari proporcionar-la a algun client.

Reforç a OD: la plantilla de GD que ha donat suport a OD s’anirà reincorporant gradualment a les seves funcions a partir d’el 6 de juny. El personal de gestió que fins ara ha donat suport a OD tornarà a les seves funcions i es substituirà per un perfil més administratiu.

Oficines tancades: de moment, i davant l’arribada de l’època d’estiu on ja es tancaven oficines, no hi ha previsió de la seva reobertura abans de l’estiu.

vacances: Se segueix insistint que es respectin els quadres de vacances ja elaborats a principi d’any i que si s’han de modificar sempre ha de ser consensuat i amb l’acord de l’empleat. Es prioritzaran els quadres de vacances als torns en les oficines.

Subvenció 150 € per a cadires: La subvenció publicada pel banc per a l’adquisició de l’ordinador, ara també es fa extensiva per a l’adquisició d’una cadira o pantalla d’ordinador, però només es concedeix una subvenció per persona . des CuadrosGBS hem manifestat que aquelles persones que estan teletreballant han de tenir tots els equips tant informàtics com físics per desenvolupar la seva feina amb totes les garanties de seguretat laboral i informàtica, i que és responsabilitat de l’banc seu subministrament. L’empresa ens indica que aquestes mesures estan dins de l’excepcionalitat de el moment i que ha de ser en la negociació el teletreball on es tractin aquests temes.

Centres corporatius i filials : No es preveuen modificacions de moment. Els empleats i empleades d’aquests centres seguiran amb el teletreball mentre existeixi la contingència. No es preveu una reincorporació als centres curt termini.

Connectats amb tu quan més ens necessites.