SÍNDROME BURNOUT – DESCONNEXIÓ DIGITAL (1)

31 octubre 2018

PROTEGIR DE LA SÍNDROME DEL “BURNOUT” (1)

Segons dades de professionals, psicòlegs i coachs, especialistes en gestió de l’estrès, aproximadament un 20% dels assistents a tallers sobre estrès i benestar que es realitzen en empreses, estan a la franja alta de vulnerabilitat i risc . Fa 10 anys com a molt era un 5%.

Aquestes dades són demolidors, la crua realitat és que cada vegada són més els companys que estan fregant el límit del “burnout” (estar “cremat amb la feina”). I és que vivim en una jornada laboral eterna .

La facilitat de la comunicació instantània fa que no siguem capaços de respectar els temps dels altres. Les noves tecnologies són grans aliades, però cal saber fer un bon ús per no arribar a una situació perjudicial per a la nostra salut.

  • Cal no confondre el compromís personal amb la feina i l’efectivitat, amb haver de estar connectats contínuament i fora d’hores per respondre a missatges de la feina en el nostre temps de descans.
  • Les eines de comunicació instantània cal utilitzar-les i entendre-les com a eines que faciliten el treballar des de fora de l’oficina i que li permeten el treballador organitzar millor el seu propi temps; però no han de convertir-se en una servitud personal .
  • des quadres GBS reivindiquem el descans mental: l’important no és descansar quan estem a la vora de l’precipici, perquè ja anem tard, sinó en el nostre dia a dia. Hem d’aprendre a fer servir el descans com a tractament preventiu i no suplir-pel consum, cada vegada més habitual, d’ansiolítics i somnífers.
  • L’DESCONNEXIÓ DIGITAL no només és un dret, sinó que és un benefici.

Actualment s’està debatent un projecte de llei al Congrés que pretén regular el dret a la desconnexió digital fora de la feina i de la jornada laboral. L’esmentada Llei, ha de preveure que l’empresari elabori una política interna dirigida a tots els treballadors, directius inclosos, per definir tant la forma en què s’exerceixi aquest dret, com accions de formació i sensibilització de el personal. Una mesura d’especial transcendència que potenciarà la conciliació entre la vida laboral i personal.

des quadres GBS instem a l’empresa a establir, des de ja, un marc de negociacions amb tota la representació legal dels treballadors en el qual puguem convenir la forma d’exercir aquest dret.

seguim,

‘COMPROMESOS AMB TU COMPROMESOS AMB ELS TEUS DRETS!

www.cuadrosgrupobancosabadell.es