SOBRE EL DRET A LA FORMACIÓ I TRANSFORMACIÓ DIGITAL

XXIV CONVENI DE BANCA

Aquest dimecres ha tingut lloc de forma telemàtica una nova reunió de la taula negociadora de l’ XXIV Conveni de Banca .

la plataforma CuadrosGBS-FINE -CCOO-UGT hem exposat la necessitat d’incorporar a l’Conveni Col·lectiu els temes de formació i transformació digital , Com ja vam fer fa mesos.

Formació regulatòria:

 • Considerant la mateixa com a temps efectiu de treball.
 • Assumint les empreses tots els costos derivats de la mateixa.
 • Donant accés no només a les persones que ho requereixin, sinó a aquelles que voluntàriament ho sol·licitin.
 • Constituint paritàries de formació en totes les empreses.
 • La Comissió Paritària Sectorial de formació ha de ser un suport per a la RLT que doni cobertura per a qualsevol aspecte relatiu a això.
 • Accions positives per a aquells col·lectius més vulnerables tendents a aconseguir la igualtat d’oportunitats.

Transformació digital:

 • La realitat en què vivim immersos i l’impacte que té per a les plantilles i les relacions laborals, fan necessària la seva regulació dins de l’àmbit de l’conveni, no permetent el seu desenvolupament únicament de mans de les empreses.

Drets digitals:

 • Dret a la desconnexió digital i laboral.
 • Dret a la intimitat davant l’ús de dispositius digitals en l’àmbit laboral.
 • Dret a la intimitat enfront de l’ús de dispositius de videovigilància, enregistrament de sons i geolocalització.
 • Dret a l’educació digital.
 • Dret a la intel·ligència artificial, entenent per això que les persones treballadores tenen dret a no ser objecte de decisions basades únicament i exclusivament en variables automatitzades.

la AEB ha mostrat la seva disposició favorable a incorporar aquests aspectes a l’Conveni Col·lectiu per consens en els textos. la plataforma CuadrosGBS-FINE -CCOO-UGT enviarà proposta a l’respecte per escrit, que serà contestada en la propera reunió fixada per a aquest divendres, Gener 22 .

Seguirem informant.