SOL·LICITEM L’INICI DE LES NEGOCIACIONS DELS CONVENIS DEL SECTOR FINANCER

RECLAMEM A LES PATRONALS L’OBERTURA DE LES COMISSIONS NEGOCIADORES EN EL TERMINI MÀXIM DE 2 MESOS.

QUADRES FINE, CCOO i UGT, ens hem dirigit de forma conjunta a les patronals AEB, CECA, UNACC i ASEMECC, per reclamar-los l’inici de les negociacions dels convenis col·lectius, tenint en compte la responsabilitat que, com sindicats majoritaris, tenim en la defensa dels drets de les plantilles del sector, més encara quan la situació econòmica està perjudicant les persones treballadores en la mateixa proporció que beneficia a les entitats, provocant un desequilibri que exigim corregir.

Malgrat que els últims acords de millora salarial assolits han contribuït a compensar parcialment la pèrdua de poder adquisitiu patida per les plantilles, l’aplicació desigual entre entitats, la conjuntura econòmica i la pujada dels tipus d’interès, sumat als extraordinaris resultats obtinguts per les empreses del sector, refrendant la necessitat d’abordar de forma immediata la negociació dels pròxims convenis col·lectius, tal com venim defensant des de fa mesos.

És essencial definir com més aviat millor les línies negociadores encaminades a millorar les condicions de treball, posant el focus en:

  • Increments salarials.
  • Actualització de conceptes no salarials com dietes i quilometratge.
  • Revisió de les condicions dels préstecs a empleats.
  • Establiment d’unes garanties mínimes de cobrament dels increments pactats per a TOTA LA PLANTILLA.
  • Mesures que tendeixin a l’erradicació de la desmesurada pressió comercial, amb un reconeixement exprés de les malalties psicològiques com malaltia professional.

 

Podeu consultar l’escrit remès aquí.