TERCERA REUNIÓ prejubilacions i baixes incentivades

Avui, dimarts 10 de novembre de 2020 hem mantingut la tercera ronda de negociacions sobre el procés de negociació de prejubilacions, jubilacions anticipades i baixes incentivades.

Un cop coneguda la proposta de l’empresa en l’anterior reunió i amb voluntat de negociar un acord beneficiós per als companys i companyes, des quadres GBS enviem els punts que considerem millorables, per poder tractar-los en la reunió d’avui dimarts.

 • Increment de l’percentatge per a les prejubilacions
 • Ampliar la data dels 63 anys per al pagament de l’CESS, o, si no establir mesures compensatòries, especialment per a les persones amb franges d’edat entre 57 i 61 anys.
 • Augmentar el límit dels 250.000.- €
 • Prima vinculada a l’antiguitat per les baixes incentivades.
 • Manteniment dels beneficis socials i aportacions a el pla de pensions el 31-12-21.
 • Assegurar un sistema d’adhesió clar i transparent.
 • Ampliar la franja d’edat per accedir a l’acord.
 • Proporcionar una eina de càlcul perquè els empleats i empleades puguin simular el resultat de l’oferta de l’empresa de manera personalitzada.
 • Fer extensiu l’acord resultant a les empreses de el grup.
 • Que la situació resultant amb aquestes sortides no suposi un increment de tasques inassumible per a la resta dels companys i companyes.
 • Hem insistit en la mobilitat funcional per facilitar que es puguin anar els que així ho desitgin, sense importar el col·lectiu a què pertanyen.

L’empresa estudiarà totes les propostes aportades per les seccions sindicals i donarà resposta a la propera reunió prevista per al dijous 12 de novembre.

Com a novetat ens informa que amplien l’edat per adherir-se als nascuts l’any 1964.

seguirem informant

Connectats amb tu quan més ens necessites