TRASLLATS CONTINUS … ¿I EL QUADRE DE VACANCES, QUÈ?

Darrerament, ens estem trobant amb una casuística que cada vegada afecta més companys i companyes de l’banc i que afegeix tensió a les oficines:

En aquestes dates s’està traslladant d’oficina, de manera unilateral per part de l’empresa, a un elevat nombre de companys. A molts d’ells, a causa de el canvi d’oficina, es pretén obligar-los a replanificar les seves vacances amb escàs marge temporal.

En la majoria dels casos, tenen reserves fetes, combinacions i planificacions familiars per poder conciliar vacances, família, oci i treball . Combinacions, moltes vegades, gens fàcils.

No és just que, a aquests companys i companyes, que estan contribuint a la consecució dels objectius de l’entitat amb enorme professionalitat i esforç, sobreposant-se a la manca de personal, a les deficiències tecnològiques que venim patint, i un llarg etc., ara es pretengui que renunciïn a les seves vacances ja consensuades, i amb tan poc temps.

Des d’aquí, quadres GBS sol·licitem a l’empresa que, donada la proximitat de l’estiu (període més habitual de gaudiment de vacances), es respecti el quadre de vacances acordades prèviament a el canvi d’ubicació de les empleades i empleats, i es prenguin les mesures necessàries perquè així pugui ser .

¡COMPROMESOS AMB TU!