VOLUNTARIS PER GESTIÓ ACTIVA

VOLUNTARIS PER GESTIÓ ACTIVA

Amb aquest títol defineix l’empresa als companys que estan traslladant a aquests departaments sense cap tipus de regulació col·lectiva de les seves condicions laborals.

O millor dit, unes condicions laborals que l’empresa ens ha presentat avui en un acte de conciliació sense haver convocat prèviament a la representació legal dels treballadors (RLT) per negociar i aconseguir una solució satisfactòria que evités la judicialització del tema. No és aquest el procediment que determina la legislació vigent que, a través d’l’article 41 de l’Estatut dels Treballadors estableix amb claredat que les modificacions de condicions laborals que s’apliquin a un col·lectiu han de ser abordades i analitzades en una veritable taula de negociació amb la representació sindical i no merament imposades per part de l’empresa.

Davant d’aquesta situació i la impossibilitat de poder estudiar convenientment la proposta que se’ns trasllada i plantejar les nostres pròpies alternatives, aquest matí hem decidit NO adherir-nos a la signatura d’l’acord de condicions per als companys de gestió Activa ja que ens semblen unes mesures totalment insuficients i que en absolut representen cap millora respecte al que ja acordat (Pacte de Nivells Mínims, Acord d’Igualtat, Horari de Conveni). Res, per tant, més enllà de les condicions que ja es van negociar amb l’empresa en taules de negociació tot i que ara els sindicats signants pretenen vendre-les com noves.

Però no és aquest l’únic problema. Ni tan sols el més greu.

El nostre sindicat no pot avalar una proposta que no resol cap de les molts dubtes que l’empresa es nega a aclarir, ja que la proposta:

  • NO ofereix garanties reals que es vagi a respectar la VOLUNTARIETAT, especialment en el cas que no es cobreixin les vacants necessàries.
  • NO delimita d’una manera clara la qüestió dels TRASLLATS FORÇOSOS ni garanteix que aquests no superin els 25 KM de distància màxima que estableix el conveni.
  • NO respecta les mesures destinades a afavorir la CONCILIACIÓ de la vida familiar i laboral.
  • NO aclareix les sospites que poguéssim tenir que existeix la pretensió d’acabar externalitzant el servei.

Per tot l’exposat, quadres GBS no pot avalar amb la seva signatura aquesta proposta sense que prèviament obtinguem garanties enfront del que suposaria, a la pràctica, una desregulació respecte al que preveu el nostre conveni col·lectiu. Tampoc signarem fins que no s’obri un període de negociació amb els sindicats, que tenim l’obligació de vetllar pels drets dels treballadors i treballadores de Banc Sabadell. Un deure impossible de complir mentre l’empresa no faciliti la informació i documentació necessària per poder avaluar la conveniència o la necessitat de qualsevol modificació substancial de les nostres condicions laborals. No ens val el: “pot ser pitjor”.

Hem demostrat sobradament la voluntat i predisposició de la plantilla per col·laborar amb l’empresa a l’hora de garantir el bon funcionament de la mateixa però no podem admetre la degradació de les condicions laborals ni les imposicions, fins i tot si aquestes compten amb l’aval d’alguns sindicats . I una modificació realitzada sense negociació és només això: una imposició.

Davant les retallades exigim que l’empresa abandoni el camí de la imposició i reprengui el camí de l’diàleg i la negociació, aportant la dosi de motivació addicional que mereixem després dels continus i profunds sacrificis que se’ns han exigit en els últims temps, justificats sempre per part de l’empresa per les exigències i canvis de mercat.

¡COMPROMESOS AMB TU!

http://www.cuadrosgrupobancosabadell.es/