CRÈDITO COMPRA D’ACCIONS BS LA NOSTRA SOLLICITUD HA ESTAT ATESA

Abril/2011

LA NOSTRA SOL•LICITUD HA ESTAT ATESA
CRÈDITO COMPRA D’ACCIONS BS

Com a continuació a la nostra circular, del passat mes de març, sobre el tema de referència, comunicar-vos que:

La Direcció de Recursos Humans ha atès la nostra sol•licitud i oferirà als companys, que estiguin interessats, una pròrroga de les pòlisses vigents per tres anys al 2,5% d’interès fix (llevat de variacions significatives de l’euribor).

Aquesta Secció Sindical, seguirà treballant en aquesta línia d’objectius que beneficiïn a tots els companys/es del Grup BS.