NOTA INFORMATIVA

Ahir a la tarda va tenir lloc a l’edifici corporatiu de Sant Cugat, una reunió amb el Director General d´Actius i Desenvolupament Corporatiu, el Sotsdirector General de RRHH i el Director de RRLL.

El tema monogràfic de la reunió, és informar a la representació sindical de la creació d’una nova Empresa participada al 100% pel Banc, que es denominarà BSOS i tindrà com a objectiu la contractació externa en serveis col·laterals al banc, és a dir, activitats no bancàries segons el banc, i immobiliaris. Aquesta necessitat ve donada per l’importantíssim increment de la cartera d’immobles, arran de la crisi que estem patint tots (uns més que  altres), no sent aquesta una activitat central del negoci malgrat ser en aquests moments un problema vital i el grandíssim volum de gestions a realitzar, com per exemple, reclamació d’impagats, inscripcions en els respectius Registres de la Propietat, minutes, pagament d’impostos, etc. i també pel fet que previsiblement (això esperem tots), aquesta necessitat hauria d’anar decreixent amb el temps i la recuperació econòmica.

Amb aquesta mesura el Banc pretén abaratir els costos i unificar la gestió dels mateixos.

En el que pogués afectar als empleats de BS, ens van manifestar que no es nodrirà ni d’empleats de BS, ni de Solvia, tindrà al voltant d’uns 150 empleats amb els convenis col·lectius que els siguin aplicable (serveis, oficines i despatxos, etc), però mai de banca al no haver-hi cap afectat amb aquest conveni. Físicament hi haurà dues seus una a Alacant (Aigua Amarga) i una altra als voltants del CBS a Sant Cugat.

SEGONS ENS VAN COMENTAR AQUESTA MESURA NO AFECTA A l’OCUPACIÓ DE BANC SABADELL.

 

Aprofitant la reunió, nosaltres, davant la presència de pesos pesats de l’Alta Direcció del Banc, varem preguntar per quelcom que ens preocupa a tots en aquests moments i és saber com seria el nou model de prejubilacions en la nostra Empresa. La resposta no va poder ser més clara i contundent.

 

SEGONS EL BANC, NO  HI HAURÀ MÉS PREJUBILACIONS.