PROLONGACIÓ DE JORNADA LABORAL

Desembre 2013

MALGRAT LES NOSTRES REITERADES DENUNCIES d’incompliment sistemàtic del Pacte de Conciliació de la Vida Laboral i Familiar, l’empresa segueix sense donar una solució a aquest afer.

L’esperada resposta a temes de Perllongament de Jornada Laboral……, no acaba d’arribar, el que ha desembocat en conflictes legals que a ningú beneficien.

Per tot això, demanem als responsables del banc en aquest tema, un pas endavant en al solució de la problemàtica que es planteja, resumida en els següents punts:

Compliment de l’horari pactat en el conveni de banca (CCB).

 Endarrerir l’horari d’obertura fins les 8:30h per a que els companys i companyes tinguin temps a preparar els llocs de Caixa, complint la normativa de seguretat exigida, evitant així que alguns companys hagin d’entrar a l’oficina abans de les 8:00h i la conflictivitat que es presenta amb alguns clients.

Reduir els horaris de cobrament de rebuts a les 13:00h, per evitar que romanguin clients després de les 14:00h a l’oficina, el que endarrereix el tancament dels llocs de Caixa.

 Realitzar un estudi minuciós de les plantilles existents en les oficines adaptant-les i ampliant-les a les seves necessitats reals, no amb ETT’s.

 Tanmateix que hem aconseguit, de moment, un canvi d’actitud respecte les AULES VIRTUALS      dels dijous, com tots podeu comprovar no se n’està celebrant cap, esperem que aquestes propostes tinguin el ressò desitjat i siguin ateses.

 

EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE!!!