SERVEIS CORPORATIUS Revisió dimensionament

Desembre 2012
SERVEIS CORPORATIUS
Revisió dimensionament

Des de que en el nostre Grup, fa ja molt de temps, van començar les incorporacions de Bancs nacionals i /o regionals de major o menor mida, s’ha anat produint un substancial increment de les necessitats de gestió, control i serveis corporatius que, com a clients interns, demanen en el seu treball diari els companys i companyes d’oficines.

Fins ara, aquest increment de demanda de servei, s’ha vingut pal•liant en major o menor mesura amb una estratègia de desactivació parcial dels serveis centrals de les entitats incorporades, el que ha permès mantenir, sense variació significativa, els recursos inicialment existents als SSCC de Sabadell, Sant Cugat i Barcelona.

La imminent incorporació de la xarxa de Caixa Penedès al nostre grup, on les seves necessitats de control i serveis interns recauran íntegrament en els actuals existents a BS, suposarà una sobrecàrrega de treball addicional i permanent, difícilment suportable amb el dimensionament actual d’aquests departaments.

Per tot això, des de Quadres Grup Banc Sabadell, sol•licitem a l’Empresa una revisió dimensional de les unitats dels Centres Corporatius amb la finalitat de poder assumir les noves càrregues derivades d’aquesta incorporació i així poder afrontar amb total garantia d’èxit la situació actual denunciada.

QUADRES GRUP BANC SABADELL està sempre amb tu.