SUSPENSIÓ DE CONTRACTE

Companys i companyes:

 

Ahir vàrem rebre de l´Empresa una comunicació on ens convoquen a una sèrie de reunions, la primera el 24 d’aquest mes i l’última el 4 de setembre, amb l’objectiu de “iniciar un procediment de suspensió de contractes de treball emparant-se en la disposició de l’article 47 de l’Estatut dels Treballadors, amb l’objectiu de procedir a la suspensió del contracte de treball d’un col·lectiu d’empleats d’oficines que realitzen els seus serveis a les zones de Catalunya i Aragó” i d’acord amb  “la Disposició Addicional Primera del vigent Conveni Col·lectiu de Banca”. Estem per tant en el període marcat en el Conveni Col·lectiu de Banca, anterior al marcat en  l’Estatut dels Treballadors

 

No farem càbales fins a no tindre la informació al respecte per no contribuir a la difusió de rumors i a l’extensió de la inquietud ja existent entre els nostres companys i companyes, degut a la situació de la Banca en el nostre país i de tota l’economia en general, però si que, des de QUADRES GBS, com a segona força sindical en el Grup, ens comprometem amb tots i totes vosaltres de manera CLARA i ROTUNDA des d’aquest moment a:

 

MANTENIR-VOS INFORMATS EN TOT MOMENT DEL PROCÉS AMB TRANSPARÈNCIA I RIGOR

 

OPOSAR-NOS, SI FOS EL CAS, FRONTALMENT A QUALSEVOL MESURA QUE HAGI DE RECAURE EN ELS TREBALLADORS DEL BANC DE SABADELL CAP PERJUDICI QUE CONSIDEREM INJUST I MÀXIM DESPRÉS DELS ANYS DE SACRIFICI I DE CONGELACIÓ SALARIAL.

 

Finalment volem demanar tranquil·litat, encara que sabem lo difícil que ens resulta a tots i totes, nosaltres inclosos i que ens continueu donant la confiança com fins ara.

 

Us seguirem informant

 

                           EL NOSTRE INTERÈS ÉS EL TEU, VOLEM AJUDAR-TE